Archive | July, 2009

XPDC Lembah Danum 2009

23 Jul

segama beach...ada amas

segama beach...ada amas

late dinner

late dinner

kepala ikan tedung..eh ular tedung...besar

kepala ikan tedung..eh ular tedung...besar

ikan gigit kulit....

ikan gigit kulit….
Advertisements

Pengajian Am Kertas 1

18 Jul

Salam.

Terdapat begitu banyak bahan rujukan untuk subjek ini dalam bentuk bercetak mahupun elektronik (internet). Sungguhpun begitu, para mesti mempraktikkan kaedah penulisan nota agar mereka mudah mengingat kandungan nota yang dibuat. Kaedah peta minda adalah amat berkesan dan digalakkan oleh ramai pakar.

Sains Sukan untuk Pra-U

18 Jul

Ketiadaan buku teks dan buku khas untuk Sains Sukan Tingkatan 6/Pra-U menyukarkan calon untuk mencari bahan dan maklumat berkaitan. Oelh itu, semua claon digalakkan mencari bahan dan maklumat yang diperlukan dari sumber lain. Antara sumber rujukan ialah:

1. Internat

2.Bahan kepustakaan (buku rujukan, etc.)

3. Bahan Kursus yang dihadiri oleh guru-guru.